Valbara aktiviteter

Förutom en mall för hur ni ska skriva er handlingsplan får ni här även tips på aktiviteter som finns kopplat till varje tema. Beroende på vilka målsättningar och aktiviteter ni har i er handlingsplan och inom vilka teman ni vill lägga störst fokus på i ert kommande utvecklingsarbete kan ni kika på några av tipsen som verkar intressanta för just er.

Om ni hittar en aktivitet som skulle kunna hjälpa er att uppnå någon av era målsättningar kan ni skriva upp den i rutan ”Hur” i er handlingsplan. Tänk på att inte välja för många aktiviteter och det finns absolut inga krav på att ni ska välja någon alls, 0-3 stycken kan rekommenderas till en början.

En del aktiviteter kan ni göra själva, några aktiviteter görs bäst ihop med en utvecklingskonsulent från ert distrikt (SDF) eller med en regional RF/SISU-konsulent. Oavsett kan ni alltid kontakta er handledare om ni vill ha stöttning.

Valbara aktiviter föreningsidé

Här hittar ni förslag på aktiviteter som skulle kunna hjälpa er att utveckla er föreningsidé.

Workshop – Utveckla vår föreningsidé
Den här workshopen görs bäst tillsammans med en utvecklingskonsulent.

Mall värdegrund
Den här aktiviteten kan ni göra själva.
Hämta mallen här.

Mall policy
Den här aktiviteten kan ni göra själva.
Hämta mallen här.

Mall krishantering
Den här aktiviteten kan ni göra själva.
Hämta mallar här.

Valbara aktiviteter organisation

Här hittar ni förslag på aktiviteter som skulle kunna hjälpa er att utveckla er organisation.

Workshop Vår styrelse och valberedning
Görs bäst med en utvecklingskonsulent.

Workshop Roller och planering inom styrelsen
Görs bäst med en utvecklingskonsulent.

Digitalt årshjul
https://plandisc.com/sv/
Den här aktiviteten kan ni göra själva.

Digital jämställdhetsutbildning (Gratis)
https://www.fifty-fifty.nu/
Den här aktiviteten kan ni göra själva.

Handbok Barnkonventionen
https://unicef.se/vad-vi-gor/idrott
Den här aktiviteten kan ni göra själva.

Workshop Ledare – rekrytering, utbildning och utveckling
Görs bäst med en utvecklingskonsulent.

Mall ledarriktlinjer
Den här aktiviteten kan ni göra själva.
Hämta mallen här.

Workshop Domare – rekrytering, utbildning och utveckling
Görs bäst med en utvecklingskonsulent.

Workshop Spelare – rekrytering, utbildning och utveckling
Görs bäst med en utvecklingskonsulent.

Valbara aktiviteter verksamhet

Här hittar ni förslag på aktiviteter som skulle kunna hjälpa er att utveckla er verksamhet.

Det schyssta laget
Digital läsning med möjlighet att beställa hem broschyr.
http://schysstinnebandy.nu/schysstlag/
Den här aktiviteten kan ni göra själva.

Schysst match/publik
Digital läsning med möjlighet att beställa hem broschyr.
https://schysstinnebandy.nu/schysstmatch/
Den här aktiviteten kan ni göra själva.

Motionskoncept innebandy
https://innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/innebandy/
Kontakta gärna Inez Rehn

Motionskoncept Floorball Fitness
https://www.innebandy.se/skane/motionsinnebandy/floorball-fitness/
Kontakta gärna Inez Rehn

Inkluderande Idrott (RF/SISU)
Digital läsning.
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/
Den här aktiviteten kan ni göra själva.

Trygg Idrott (RF/SISU)
Digital läsning och nedladdningsbart material.
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/
Den här aktiviteten kan ni göra själva.

Inspiration delaktighet
https://www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/barn-och-ungdomars-delaktighet/
Den här aktiviteten kan ni göra själva.

Inspiration inkludering
https://www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/inkluderande-innebandy/
Den här aktiviteten kan ni göra själva.

Workshop föräldrakoll, att vara en stöttande idrottsförälder
Görs bäst med en utvecklingskonsulent.

Valbara aktiviteter kommunikation

Här hittar ni förslag på aktiviteter som skulle kunna hjälpa er att utveckla er kommunikation.

Checklista för kommunikation
Detta verktyg kan ni använda själva.
Ladda ner checklistan för kommunikation

Kommunikationsguide
Detta verktyg kan ni använda själva.
Ladda ner kommunikationsguiden

Mall Kommunikationsplan
Den här aktiviteten kan ni göra själva.
Ladda ner mall för kommunikationsplan