Vår Förening Vill är

  • Ett nationellt föreningsutvecklingsverktyg med brett innehåll.
  • Ett webbaserat 6-stegsprogram med inslag av fysiska möten.
  • En kombination av utbildning, analys och målinriktat utvecklingsarbete.
  • Ett flexibelt verktyg som kan utföras med eller utan handledare, utan tidspress och med möjlighet till anpassning för varje förenings förutsättningar och behov.

Mer om verktyget

Vår Förening Vill är ett webbaserat föreningsutvecklingsverktyg med inslag av fysiska möten. Här kommer föreningen stegvis att arbeta med föreningsutveckling utefter fyra olika teman: Föreningsidé, Organisation, Verksamhet och Kommunikation.

Verktyget är utformat som ett 6-stegsprogram som enkelt kan genomföras när som helst utan tidsbegränsning. Det går också att anpassa ordningen på de olika stegen eller hoppa över steg. Processen kan genomföras med en handledare från ett innebandydistrikt eller regionalt RF-SISU. Om föreningen föredrar att jobba på egen hand går även det.

I 6-stegsprogrammet ingår två digitala analysenkäter, en organisationsledarutbildning, en träff för enkätanalys och en mall för handlingsplan. Dessutom möter ni en digital processledning som vägleder och stöttar hela vägen.

Vår Förening Vill är flexibelt och enkelt att arbeta med, både små och stora föreningar kan ha stor nytta av verktyget. Föreningen bestämmer tempot och nivån på utvecklingsarbetet.