Att genomföra analysmötet utan extern handledare

Inför analysmötet:

  • Boka in ett datum och bjud in alla som ni önskar ska delta på analysmötet.
  • Skicka ut resultatet till alla som ska delta på analysmötet inför mötet.

Under analysmötet:

  • Gå tillsammans igenom enkätresultaten från styrelse- och/eller föreningskollen och ta hjälp av filtreringsfunktionerna i resultatrapporten för att kunna jämföra svar mellan roller, ålder och kön.
  • Analysera och diskutera de styrkor, svagheter och skiljaktigheter som framträder tydligast i resultatet.
  • Sätt er en och en eller i mindre grupper och skriv ner cirka fyra utvecklingsområden utifrån resultaten på klisterlappar. Det ska vara frågor/områden ni önskar att styrelsen jobbar vidare med.
  • När alla skrivit sina förslag får deltagarna en åt gången placera sina lappar i ett diagram. Axlarna i diagrammet ska vara effekt/påverkan och kostnad/ansträngning. En annan metod är att ni klistrar upp alla lappar på en vägg eller whiteboardtavla. Ni kan också gå varvet runt och lyssna på varandras anteckningar och idéer.
  • Genomför någon typ av prioriteringsövning genom att exempelvis var och en får dela ut tre poäng eller röster. Antingen en poäng på tre olika lappar, 1 poäng på en lapp och två poäng på en andra eller alla tre poäng på en och samma lapp. Poängen eller rösterna kan delas ut genom att var och en gör en marker på den eller de lappar en vill ge poäng till alternativt att ni går igenom lapp för lapp och kör handuppräckning.
  • Kom överens om 1–4 saker ni vill jobba med och utveckla. Formulera gärna dessa som mål, det vill säga vad ni vill ha uppnått när ni är klara. Exempel: Starta ett ungdomsråd till nästa säsong eller öka antalet kvinnliga ledare med 30 % innan 2025.

Exempel på hur ni kan välja och prioritera utvecklingsområden: