Brevmall – föreningskoll

Här nedan ser ni hur brevmallen ser ut och du kan ladda ner brevmallen i word-format här.

 

<Föreningens namn/logga>

(Den här texten ska klippas bort) Följande mall avses att användas som informationsbrev till era medlemmar och dess anhöriga inför att ni skickar ut länken till Föreningskollen. Lägg till ert föreningsnamn och/eller logga ovanför rubriken alternativt i slutet av texten och fyll i rätt namn och kontaktuppgifter där mallen föreslår detta. Texten går att redigera och anpassas efter ert önskemål. Innehållet i brevmallen syftar till att informera era utövare, ledare och anhöriga gällande Föreningskollen som ni önskar att de besvarar. När de läser brevet ska det förstå vad Föreningskollen är, vad deras uppgift är och vad som är viktigt att tänka på när de besvarar enkäten. Ju mer ni berättar för era medlemmar och ert arbete med Vår Förening Vill, Föreningskollens syfte och vikten av att de är med och besvarar enkäten, ju fler svar kommer ni att få. Brevet skickas förslagsvis som e-post och läggs upp på er hemsida och/ eller Facebooksida.

Medlemsundersökning- Föreningskollen

Hej!

Som en del i vårt arbete med verktyget Vår Förening Vill har vi i styrelsen bestämt oss för att göra en medlemsundersökning. För att vi ska kunna utvecklas och bli ännu bättre som förening är dina synpunkter, åsikter och önskemål jätteviktiga för oss. Därför skulle vi verkligen uppskatta om du tar dig tiden att besvara en enkät vi kallar för Föreningskollen. Föreningskollen är framtagen av Svenska Innebandyförbundet och innehåller frågor om vår föreningsidé, organisation, verksamhet och kommunikation. När du svarar på enkäten önskar vi att du svarar ärligt och utifrån din egen uppfattning av vår förening. Alla svar görs helt anonymt.

Så här går det till:

 1. Klicka på länken i det här mejlet.
 2. Ange din e-postadress (kommer inte kopplas till dina svar).
 3. Välj din roll i föreningen: utövare, ledare eller anhörig. Du kan bara välja en roll.
 4. Ange ålder och kön.
 5. Välj vilket distriktsförbund vår förening tillhör  <fyll i ert distriktsförbund här> och klicka på nästa.
 6. Välj vår förening  < fyll i ert föreningsnamn här>.
 7. Klicka på avsluta.
 8. Du får nu ett mejl med ny länk till själva enkäten.
 9. Besvara samtliga påståenden i enkäten genom att välja ett av följande svarsalternativ: Stämmer inte alls, stämmer inte riktigt, stämmer till viss del eller stämmer helt.
 10. Klicka på avsluta när du kommer till sista sidan.

Bra att tänka på

 • Läs varje påstående noga.
 • Svara ärligt utifrån vad DU tycker/upplever.
 • För dig som besitter flera roller i föreningen: Besvara enkäten efter den roll du ha valt.
 • Kontakta oss om du behöver hjälp med att besvara enkäten.
 • Är du under 18 år rekommenderar vi att du besvarar enkäten i vuxet sällskap.
 • Besvara inte enkäten i grupp eller tillsammans med någon annan som kan påverka dina svar.
 • Du kan alltid gå tillbaka till föregående sida och dubbelkolla något eller ändra ett svar, fram till att du klickat på avsluta på sista sidan.
 • Du kan avbryta eller pausa en stund och sedan fortsätta utan att behöva göra om från början.
 • Du kan fylla i enkäten på en dator, i en smartphone eller på en surfplatta.

Här är länken till Föreningskollen: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=V33YYFNKSP3K

Lycka till och stort tack för att du vill hjälpa oss att utvecklas tillsammans!

Med Vänlig Hälsning

<Namn på föreningens styrelsemedlemmar>